Develi Ticaret Odasına üye firmalar 7 adet farklı meslek grubunda yer almaktadır. Toplam 35 firma temsilcisinden oluşan ve istişare organı olarak Oda çalışmalarının temel direğini oluşturan Meslek Komiteleri, meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşmek için yönetim kuruluna teklifte bulunmak üzere en az ayda bir kez toplanır.

Meslek Komiteleri Şubesi, sektörel sorunların saptandığı ve çözüm arandığı söz konusu komite toplantılarını düzenler, bu toplantılarda raportörlük yapar, gündeme dâhil konular hakkında komiteye bilgi vererek yasalara ve ilgili mevzuata uygun karar alınmasını yardımcı olur. Komitelerin Oda teşkilatı ile ilişkisini sağlar ve komite kararları gereğince yapılması gereken işlemlerin yürütülmesini takip eder.