KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Odamız ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi belgesi almak üzere 2008 yılında Türk Standartları Enstitüsüne (T.S.E.) müracaat etmiştir. T.S.E. tarafından yapılan inceleme ve tetkiklerden sonra 2009 yılında Odamız TS-EN-ISO 9001-2000 belgesini almıştır. Bu çerçevede Oda personeline T.S.E. ve Türk Loydu tarafından Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi, iç denetçi ve denetçi eğitimleri verilmiştir.

ISO 9001 kalite standardında yapılan revizyon sonrasında sistemimiz bu revizyona uyumlu hale getirilmiş ve T.S.E. tarafından yapılan inceleme ve tetkiklerden sonra 2009 yılında Odamız TS-EN-ISO 9001-2008 belgesini almıştır.

ISO 9001 kalite standardında yeniden yapılan revizyon nedeni ile yeni standart olan TS-EN-ISO 9001-2015 revizyonu için çalışmalar devam etmektedir.

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ODA-BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ

Oda Sistemimizin iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını, Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi;  EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları da dikkate alınarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modeli olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB tarafından geliştirilmiştir.

2005 yılına kadar İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile desteklenen Oda Akreditasyon Sistemi 2008 yılında Borsalarımızın da sisteme dahil edilmesiyle genişleyerek Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi haline dönüşmüştür. Oda/Borsalarımızın üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; Oda/Borsalarımızın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir.

“Beş Yıldızlı Hizmet Yarışı”na katılmak üzere Odamız Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda ilk olarak 2008 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne müracaat edilmiştir. Müteakiben yapılan müracaatlar neticesinde Odamızın müracaatı kabul edilmiş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile  Türk Loydu'nun yapmış olduğu inceleme ve tetkikler sonucunda 2012 yılında akredite olarak 5 yıldızlı Oda statüsüne kavuştuk. Bundan sonraki hedefimiz üyeleremize hakettikleri hizmeti 5 yıldızlı olarak vermeye devam etmektir.