Oda Meclisi
Disiplin Kurulu
Yönetim Kurulu
Kalite Yönetim Sistemi
Develi Ticaret Odası Logosu
Odanın Görevleri
Meslek Komiteleri
Eski Yöneticilerimiz
Sorularla Develi Ticaret Odası
Basında Odamız

Alt Kategoriler

Meslek komitelerinin görevleri
Oda Meslek Komitelerinin görevleri şunlardır:
a) Kanunda belirtildiği şekilde; Odanın kuruluş amacına göre çalışmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve dayanışmayı korumak,
b) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
c) Mesleklerine ait işler hakkı nda, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
d) Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar ile ticari teamülleri tespit ederek, Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak,
e) Fire, zayiat ve randıman oranları ile mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler hakkında Yönetim Kurulu’nun talep etmesi halinde görüş beyan etmek,
f) Meslek kurallarına uymayan meslek mensupları hakkında gerekli işlemleri yapmak için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
g) Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu veya Genel Sekreterlikçe kendilerine iletilen meslekleri ile ilgili konuları incelemek ve süresi içinde görüş bildirmek,
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Web Links

9789477
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7373
16715
41973
9622311
329138
442345
9789477
Your IP: 18.206.168.65
20-03-2019 07:47