Yönetim Kurulu

Odamız Yönetim Kurulu 5174 sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından seçilen 5 üyeden müteşekkildir.

6 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçim sonuçlarına göre Odamız Yönetim Kurulu:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Mustafa MAŞLAK
BAŞKAN YARDIMCISI : Nafiz CEVİZLİ
BAŞKAN YARDIMCISI : Davut TOKER
SAYMAN ÜYE : Uğur HORASAN
ÜYE : Uğur ÖZYALÇIN

ODA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
• Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek,
• Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak,
• Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak,
• Oda personelinin göreve başlatılmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek,
• Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak,
• Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak,
• Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek,
• Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak,
• Hazırladığı oda iç yönetmeliğini meclise sunmak,
• Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilan etmek,
• Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörÃlen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak,
• Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek,
• Sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek meclis onayı ile bağış ve yardımlarda bulunmak, okul ve derslik yapmak, burs vermek,
• Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

Web Links

5851406
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
628
11352
628
5767306
304407
256346
5851406
Your IP: 54.158.194.80
28-05-2018 02:18