Odamız Meclisi Haziran Toplantısını Yaptı
Çarşamba, 25 Haziran 2014
Odamız Meclisi Haziran ayı toplantısı Meclis Başkanı Uğur Özalçın başkanlığında Emmiolu Aksu Tesislerinde yapıldı..   Devamı...
IMAGE
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yardım Kampanyası
Cuma, 16 May 2014
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Soma'da bir maden ocağında meydana gelen faciada vefat eden madencilerin ailelerine yardım amacıyla bir yardım kampanyası başlattı. Türkiye İş Bankası TOBB Şubesi 4375 - 45045 numaralı TOBB - Soma maden faciası yardım hesabı.IBAN numarası: TR29 0006 4000 0014 3750 0450 45 Devamı...
IMAGE
Soma
Cuma, 16 May 2014
Devamı...
IMAGE
2014 Yılı Kurumsal Vergi Rekortmenleri Belli Oldu
Perşembe, 15 May 2014
Gelir vergisi beyanlarına göre vergi sıralamasında derecelendirmeye giren Odamız üyeleri belli oldu. Odamızca ileride yapılacak bir programla derecelendirmeye giren üyelerimize plaket verilecektir. Bütün vergi mükelleflerine Develi'ye kattıkları değer için Odamız adına teşekkür ediyoruz. Devamı...
IMAGE
2014 Yılı Gelir Vergisi Rekortmenleri Belli Oldu
Perşembe, 15 May 2014
Gelir vergisi beyanlarına göre vergi sıralamasında derecelendirmeye giren Odamız üyeleri belli oldu. Odamızca ileride yapılacak bir programla derecelendirmeye giren üyelerimize plaket verilecektir. Bütün vergi mükelleflerine Develi'ye kattıkları değer için Odamız adına teşekkür ediyoruz. Devamı...
IMAGE
Odamız Seçimleri Yapıldı
Pazartesi, 13 May 2013
          2012-2016 döneminde görev yapacak olan Odamız Meslek Komiteleri, Oda Meclisi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapıldı. Devamı...
IMAGE
Odamız "DEİK Oda Temsilcisi" Oldu
Salı, 12 Şubat 2013
Odamız "DEİK Oda Temsilcisi" olarak Oda Temsilcisi olan 130 Oda ve Borsa arasına girdi. Devamı...
IMAGE
Odamız TOBB 67.Genel Kuruluna Katıldı
Pazartesi, 21 May 2012
Odamız Yönetim Kurulu TOBB'nin 67.Genel Kuruluna katıldı. Devamı...
IMAGE
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Berlin Ofisi Açıldı
Pazar, 06 May 2012
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının Berlin Ofisi açıldı. 2-5 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen açılışa Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak iştirak etti. Devamı...
IMAGE
Develi Vergi Rekortmenleri Belli Oldu
Cuma, 04 May 2012
Gelir vergisi beyanlarına göre vergi sıralamasında derecelendirmeye giren Odamız üyeleri belli oldu. Odamızca ileride yapılacak bir programla derecelendirmeye giren üyelerimize plaket verilecektir. Bütün vergi mükelleflerine Develi'ye kattıkları değer için Odamız adına teşekkür ediyoruz. Devamı...
IMAGE
TOBB 60.Yılını Kutladı
Pazartesi, 23 Nisan 2012
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kuruluşunun 60.yılı pastasını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le birlikte kesti. Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Gül'e, 3 kuşak girişimci ailesinin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış olan ilanlarını tablo olarak hediye etti. Devamı...
IMAGE
Üyelerimize Dış Ticaret Eğitimi Verildi
Cumartesi, 21 Nisan 2012
Odamız üyelerine yönelik olarak düzenlenen ve 2 gün süren Dış Ticaret Eğitimi 20-21 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Devamı...
IMAGE
26. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri
Cuma, 13 Nisan 2012
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri 4-10 Mayıs 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenleniyor. Bu konu ile ilgili olarak ilgili bakanlığın duyurusu. Devamı...
IMAGE
Yeni Teşvik Paketi Açıklandı
Cuma, 06 Nisan 2012
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türk iş dünyasının ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda, genel çerçevesi 5 Nisan 2012 tarihinde Sayın Başbakan tarafından açıklanan yeni teşvik paketinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Devamı...
IMAGE
Üyelerimiz İle Konya Tarım Fuarını Ziyaret Ettik
Pazartesi, 19 Mart 2012
14-18 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen 10. Uluslararası Konya Tarım Fuarını açılış günü olan 14 Mart'ta üyelerimizle birlikte bir gezi düzenledik.   Devamı...
   

Site Haritası

 
   

Duyurular  

2014 yılı yıllık ve munzam aidatlarının 2.taksidi Ekim ayı içinde ödenecektir.

15.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ gereğince sermayesi 50.000 TL'nin altında olan anonim şirketler ile 10.000 TL'den az olan limited şirketlerin 14.02.2014 tarihine kadar sermayelerini bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

2014 yılında uygulanacak yıllık aidat ve kayıt ücretleri aşağıdaki gibidir.

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren fatura, perakende satış fişi, gider pusulası gibi belgelerde tacire ilişkin bilgilerin gösterilmesi zorunluluğu başladı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6335 sayılı Kanunun 6.maddesiyle değiştirilen 39/2 madesine göre; işletmeyle ilgili olarak düzenlenen ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde 01.01.2014 tarihi itibariyle bulunması gereken bilgiler ile internet sitesi kurmak zorunda olan işletmelerin sitelerinde ayrıca yayınlaması gereken bilgiler aşağıdadır.

05.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönemeliği gereğince çalışanlarına hijyen eğitimi vermesi gereken üyelerimiz için 25.11.2013 tarihinde Develi Halk Eğitimi Merkezinde Hijyen Eğitimi verilecektir. Kapsama giren üyelerimizin en geç 22.11.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza kayıt yaptırmaları önemle duyurulur.

2013 yılı Oda aidatlarının (yıllık ve munzam) 2.taksitlerinin son ödeme günü 31 Ekim 2013 Perşembe günü saat 17.30’da sona erecektir.

YENİ NESİL EFT- POS CİHAZI KULLANIM MECBURİYETİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. maddesinin (6) nolu bendinde, Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı bu yetkisine istinaden, Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları belirlemek üzere, 426  ve 427 Seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlamıştır. İlgili Genel Tebliğlere göre;

SANAYİ SİCİL BELGESİ (KAPASİTE RAPORU) SAHİBİ OLAN FİRMALAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ikinci maddesi ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na geçici madde eklenmiş olup, söz konusu geçici madde ile “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 ‘uncu Maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.” hükmü getirilmiştir.

2013 yılı yıllık ve munzam aidatlarının 1.taksidi Haziran ayı içinde ödenecektir.

   

Ticaret Sicili Duyuruları  

ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN DUYURU

Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (TTK madde 367-371- 629 )

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.

DEVELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı TASFİYE HALİNDE  bulunanlar hariç ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 30/06/2014

Ümit Basri BÜLBÜL
Ticaret Sicili Müdürü

1 Nolu Listeyi İndirmek İçin Tıklayın
2 Nolu Listeyi İndirmek İçin Tıklayın

DEVELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı TASFİYE HALİNDE  bulunanlar hariç ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 14/03/2014

Ümit Basri BÜLBÜL
Ticaret Sicili Müdürü

1 Nolu Listeyi İndirmek İçin Tıklayın
2 Nolu Listeyi İndirmek İçin Tıklayın

DEVELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı TASFİYE HALİNDE  bulunanlar hariç ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 18/12/2013

Ümit Basri BÜLBÜL
Ticaret Sicili Müdürü

Listeyi İndirmek İçin Tıklayın

Resmi gazetenin 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayısında yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin “Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı” başlıklı 13.maddenin 1.fıkrasında; “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle, Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesinin 3.fıkrası gereğince, defter tasdiki yaptıracak Odamız üyelerinin Ticaret Sicil Tasdiknamesi almak için iş yoğunluğunun artacağı Aralık ayının sonunu beklemeden Develi Ticaret Sicili Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları önemle duyurulur.

DEVELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı TASFİYE HALİNDE  bulunanlar hariç ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 08/05/2013

Ümit Basri BÜLBÜL
Ticaret Sicili Müdürü

1 Nolu Listeyi İndirmek İçin Tıklayın
2 Nolu Listeyi İndirmek İçin Tıklayın

Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71. Maddesi “Limited şirketlerin zorunlu ortak listelerinin takvim yılının ilk ayı içinde sicil memuruna verilmemesi veya eski listede değişiklik olmadığının aynı ay içinde bildirilmemesi durumunda, bildirimde bulunmayan şirket yetkililerinin ticaret sicili memurluğuna yapacakları tescil ya da belge istemleri anılan mükellefiyetin yerine getirilmesinden sonra karşılanır.” hükmüne amirdir. Bu nedenle Develi Ticaret Sicili Memurluğunda kayıtlı bulunan Limited Şirketlerin ortaklarını gösterir listeyi 31.01.2011 tarihine kadar vermeleri, vermemeleri durumunda Ticaret Sicili Memurluğunda yapacakları tescil ya da belge talepleri anılan mükellefiyetin yerine getirilmesine kadar yapılmayacaktır.

Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71. Maddesi “Limited şirketlerin zorunlu ortak listelerinin takvim yılının ilk ayı içinde sicil memuruna verilmemesi veya eski listede değişiklik olmadığının aynı ay içinde bildirilmemesi durumunda, bildirimde bulunmayan şirket yetkililerinin ticaret sicili memurluğuna yapacakları tescil ya da belge istemleri anılan mükellefiyetin yerine getirilmesinden sonra karşılanır.” hükmüne amirdir. Bu nedenle Develi Ticaret Sicili Memurluğunda kayıtlı bulunan Limited Şirketlerin ortaklarını gösterir listeyi 31.01.2010 tarihine kadar vermeleri, vermemeleri durumunda Ticaret Sicili Memurluğunda yapacakları tescil ya da belge talepleri anılan mükellefiyetin yerine getirilmesine kadar yapılmayacaktır.

Sayın Üyemiz,

Şirket kuruluşları öncesinde Anasözleşme metinlerinin incelenmesi konusunda işlemlerin hızlandırılması amacıyla, siz üyelerimizin hazırladığı anasözleşme metinlerini, ilgili servisimize e-mail ile ulaştırabilirsiniz. Tescil ve tadil için WORD formatında hazırladığınız Anasözleşme metinleri develito@tobb.org.tr adresimize gönderilecek ve tarafımızdan incelendikten ve eksiklerinin giderilmesinden sonra Noter'e tasdik ettirilecektir.

Ayrıca şirketinize ünvan alabilmek için ünvan sorgulaması yapmanız gerekmektedir. Ünvan sorgulayabileceğiniz adresler ise şunlardır:

http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php

http://www.sanayi.gov.tr/

Odamız e-posta adresi: develito@tobb.org.tr

Anonim ve Limited Şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliği. (Tebliğ No: İç Ticaret-2002/2)

   

Fuar Duyuruları  

The slider has no content to display.
   

Yazarlar  

M.Rifat Hisarcıklıoğlu
turk-girisimcileri-icin-kuresel-entegrasyon-devriSayıları 5 milyonu aşan Türk diasporasını küresel hedeflerimiz doğrultusunda örgütlemek, hedeflerimiz etrafında kenetlenmek için Dış Ekonomik İlişkiler...
258100
M.Rifat Hisarcıklıoğlu
ekonomide-toparlanma-sinyalleri-geliyorEkonomideki toparlanma sinyalleri gelmeye devam ediyor. Küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerini üzerinden atmaya başlayan Türkiye ekonomisinde yılın...
249960
   
© Develi Ticaret Odası